Phần mềm V-Archive

V-Archive là giải pháp phần mềm quản lý lưu trữ số lượng lớn cho đến rất lớn các tài liệu số hóa với mục đích tìm kiếm và khai thác nhanh chóng, đồng thời có khả năng tích hợp với các ứng dụng doanh nghiệp khác như ERP, văn phòng, quản trị nội dung… V-Archive sử dụng những chỉ mục (metadata) tự do định nghĩa bởi người dùng và có thể … Chi tiết

VIAMI Software trên sóng truyền hình

Những hoạt động của VIAMI Software kể từ khi có mặt tại Việt Nam đã được các cơ quan truyền thông đại chúng như VTV, VTC… quan tâm, biết đến và đưa tin rộng rãi. Sau đây là một số ví dụ là những bản ghi do các chương trình cung cấp lại một cách chính thức cho chúng tôi. Giới thiệu về lịch sử VIAMI Software