60% người dùng lo ngại việc mất dữ liệu tài chính nhất

Có rất nhiều mối đe dọa liên quan đến máy tính gây đau đầu cho người sử dụng. Nguy hiểm nhất là các mối đe dọa liên quan đến mức độ an toàn và bảo mật các thông tin quan trọng của người dù… Chi tiết

Phát triển phần mềm tự do nguồn mở – Ngược lên dòng trên để về đích sớm

NHỮNG BÀI HỌC TỪ THỰC TIỄN Cho tới bây giờ, hầu hết các công ty, tổ chức có liên quan tới việc phát triển phần mềm tự do nguồn mở (PMTDNM) tại Việt Nam đều thực hiện việc phát triển, tùy bi Chi tiết