Hướng dẫn truy cập và đồng bộ Google Drive trong Ubuntu

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng thì Google đã phát hành Google Drive tháng trước. Cùng với việc phát hành, Google cũng tung ra các ứng dụng máy tính để bàn cho Windows và Mac OS.Nhưng người dùng Linux một l Chi tiết

Bảo mật trong môi trường CNTT thiếu đồng nhất

Những nhà tiên phong trong lĩnh vực công nghệ luôn quan tâm đến yếu tố thời gian và thị trường để đưa sản phẩm đến công chúng. Tuy nhiên, khi mỗi sản phẩm phát triển theo một hướng thì khi đến… Chi tiết

Bảo mật trong môi trường CNTT thiếu đồng nhất

Những nhà tiên phong trong lĩnh vực công nghệ luôn quan tâm đến yếu tố thời gian và thị trường để đưa sản phẩm đến công chúng. Tuy nhiên, khi mỗi sản phẩm phát triển theo một hướng thì khi đến… Chi tiết

Bảo mật dữ liệu theo tiêu chuẩn quân đội Mỹ

Thâm nhập hệ thống qua tài khoản quản trị không còn là chuyện khó với hacker, nhưng mã hóa dữ liệu quan trọng sẽ chặn đứng những cặp mắt tò mò, đặc biệt là mã hóa theo tiêu chuẩn bảo mật củ… Chi tiết