Đơn giản hóa hệ thống mạng trong môi trường ảo thông qua công nghệ Intel

Tuy công nghệ ảo hóa đã đạt được những thành công nhất định thì vẫn còn hạn chế về kết cấu mạng với công nghệ Gigabit Ethernet (GbB). GbB được sử dụng trong Networking Virutalized Hosts thường ph Chi tiết